Linux Hosting

99,000 VND
Hàng tháng
S-PERSONAL
2GB Dung lượng
Không giới hạn Băng thông
1 Sub-domain
0 Addon-domain
Sao lưu dữ liệu mỗi ngày
1 MySQL Database
SSL Miễn phí
350,000 VND
Hàng tháng
S-PREMIUM
4GB Dung lượng
Không giới hạn Băng thông
10 Sub-domain
3 Addon-domain
Sao lưu dữ liệu mỗi ngày
5 MySQL Database
SSL Miễn phí
250,000 VND
Hàng tháng
S-MEDIUM
4GB Dung lượng
Không giới hạn Băng thông
Không giới hạn Sub-domain
3 Addon-domain
Sao lưu dữ liệu mỗi ngày
5 MySQL Database
SSL Miễn phí
450,000 VND
Hàng tháng
S-BUSINESS
12GB Dung lượng
Không giới hạn Băng thông
Không giới hạn Sub-domain
9 Addon-domain
Sao lưu dữ liệu mỗi ngày
15 MySQL Database
SSL Miễn phí
690,000 VND
Hàng tháng
S-ULTIMATE
20GB Dung lượng
Không giới hạn Băng thông
Không giới hạn Sub-domain
9 Addon-domain
Sao lưu dữ liệu mỗi ngày
20 MySQL Database
SSL Miễn phí

Powered by WHMCompleteSolution